15% ръст на приходите за туристически дестинации, предлагащи интегрирани дигитални решения за транспорт и достъп до атракции и  забележителности

19:05, 12 мар 24 / Свят Шрифт:

През последните години умният (смарт) туризъм представлява значителен интерес за градовете по света. Това е концепция, целяща използването на съвременните технологии за подобряване на туристическите преживявания. В България обаче подходът към подобни умни инициативи често бива пречупен през призмата на транспортните системи, като в по-малка степен се обръща внимание на интегрирането на по-широки приложения за туристическия сектор. А за да бъде туризмът наистина „смарт“, той изисква цялостен подход и синхрон между удобен градски транспорт, опции за паркиране и същинските туристически дейности – изживявания, атракции, активности и култура. 

Отвъд традиционните граници

Традиционно градските администрации в България се концентрират върху оптимизирането на градската транспортна инфраструктура с цел подобряване на мобилността, намаляване на задръстванията и повишаване на екологичната устойчивост. Тези усилия включват внедряване на умни транспортни системи, управление натрафика в реално време и подобряване на обществения транспорт. Всичко това неуспоримо допринася за развитието на по-умни градове, но често преживяването и нуждите на туристите и гостите на града остават на заден план и не се взимат предвид при изготвянето на стратегии и въвеждането на нови технологични решения в дестинациите.

Умният туризъм в своята същност се простира отвъд предоставянето на дигитални туристически услуги. Той би трябвало да обхваща интеграция с транспортната система и инфраструктурата за паркиране вграда, като улеснява лесната навигация и достъпност за всички. Това, разбира се, изисква и значителна промяна в перспективата, при която транспортът не е просто градска услуга, а основен компонент на туристическото преживяване.

Двойна полза

Най-добрият и най-широко разпространен начин за пакетиране на услуги, свързани с транспорт, паркиране и туристически активности е т.нар. City Card. В повечето туристически дестинации по света City картите се предлагат от общинската администрация и включват транспорт, паркиране, посещение на общински атракции и достъп до активности. Частният бизнес също участва в City картите, като дава специални промоции и намаления на притежателите на въпросните City карти. Интеграцията между туризма, градски транспорт и паркиране крие множество ползи както за туристите, така и за градовете и техните общности.

За общините и курортите предимствата включват:

- Повишаване на приходите в местната икономика

Улесняването на достъпа на туристите до различни точки на територията награда, им дава възможност да посетят повече атракции и да се насладят на различни активности и преживявания. Това директно води до увеличение на потреблението, повишава приходите за местните бизнеси и икономика и създава нови работни места. Според проучвания общините, които осигуряват достъп до дигитални продукти, наблюдават 10% -15% средно увеличение на приходите си от туризъм.

- Популяризиране на туристически обекти и преживявания

Чрез включването на атракции или активности в пакетни предложения в комбинация с услуги за транспорт и паркинг, местните туристически обекти биват популяризирани ефективно пред туристическия поток и могат да достигнат между 20%-30% ръст на посещаемостта. City картите служат и като инструмент за допълнителна информация за всеки турист и по-лесно маркетиране на по-малко популярни забележителности и атракции.

- Повишена удовлетвореност на туристите

Чрез осигуряването на безпроблемен и удобен транспорт градовете могат категорично да повишат удовлетвореността на туристите, насърчавайки по-дълъг престой и повторни посещения. Туристически обекти, включени в сити карти, отчитат до 15% увеличение на повторните посещения.

- Устойчива градска мобилност

Насърчаването на туристите да използват обществен транспорт и възможности за споделено пътуване спомага за по-малко задръствания и намален въглероден отпечатък.

Ползите за туристите са също токлкова убедителни:

- Подобрена достъпност и повече удобство

Лесният онлайн достъп до разписания за обществен транспорт, различни маршрути и видове транспорт подобрява значително ежедневието на всички граждани и туристи, като създава информираност, намалява времето за чакане и несигурността, а това води със себе си и по-голяма удовлетвореност в местни и посетители. Съчетаването на услуги за транспорт и паркинг с туристически забележителности, атракции и други чрез мобилни приложения или онлайн платформи, дава възможност на туристите да планират посещенията си по-ефективно, включително да намерят най-добрите маршрути и опции за паркиране.

- Персонализирани преживявания

Използвайки анализ на своите бази данни, общините могат да предлагат персонализирани препоръки за пътуване за всеки гост, включително по-леко натоварени транспортни линии, както и забележителности извън първоначално зададения маршрут и план.

- По-ниска цена и по-голямо удобство

Чрез предоставяне на пакетни предложения, обединяващи транспорт, опции за паркиране, туристически обекти и събития, общините не само улесняват туристите, които получават всичко на едно място, но и ги приветстват да се върнат отново, осигурявайки им по-изгодни и по-достъпни оферти.

Реализиране на концепцията

За да реализират визията за смарт туризъм, българските градове трябва да възприемат многостранен подход, който включва инициативност в следните направления:

- Инвестиция в технологии: Разработване и внедряване на онлайн платформи и инструменти за пакетиране на услуги, които допринасят за интеграцията между транспорта, паркирането и туристическите услуги.

- Повече партньорства: Работата в тясно сътрудничество с доставчиците на транспортни услуги, бизнеса и туристическия сектор за създаване на съгласувана и благоприятна за туристите среда за градска мобилност.

- Вземане на информирани решения, основани на данни: Анализирането на бази данни за разбиране на поведението и предпочитанията на туристите, позволява оптимизиране на транспортните услуги и популяризиране на атракциите в съответствие с туристическото търсене.

Заключение

Концепцията за смарт туризъм в България, а всъщност и в световен мащаб, вече активно се развива, за да обхване не само туристическите услуги и дейности, но и критични елементи на градската среда като транспорт и паркиране. Този холистичен поглед към бъдещето обещава да промени начина, по който посетителите преживяват градовете, предлагайки им страхотна комбинация от опознаване на култури и забележителности заедно с  удобство и мобилност.

 

Напишете коментар
Коментари: 5
1 Serggrawl 23:50, 12 мар 24

производство металлических мостов

2 JosephPlula 06:08, 13 мар 24

възстановяване на емайла на вани

3 Terryinfep 09:53, 13 мар 24

Hello from Kiddishop.

4 Robvml 18:04, 13 мар 24

In today's rapid world, staying informed about the latest updates both locally and globally is more vital than ever. With a plethora of news outlets vying for attention, it's important to find a reliable source that provides not just news, but perspectives, and stories that matter to you. This is where USAtoday.com , a top online news agency in the USA, stands out. Our dedication to delivering the most current news about the USA and the world makes us a key resource for readers who seek to stay ahead of the curve.

Why Choose USAtoday.com ?

Up-to-the-Minute Updates: Our team ensures that you're the first to know about latest news, offering real-time updates that keep you informed 24/7.

Comprehensive Coverage: From politics and business to entertainment and lifestyle, we cover all areas. Whether it's a global event or a local story, we've got you covered.

In-depth Analysis: Beyond the headlines, we dive deep into the stories to bring you detailed insights and expert opinions, helping you understand the 'why' behind the 'what.'

Diverse Perspectives: We believe in the power of diverse perspectives. Our platform features voices from across the spectrum, providing a well-rounded perspective on issues that matter.

Interactive Features: Engage with the news like never before through interactive polls, quizzes, and infographics, making the news-reading experience both informative and fun.

Mobile-Friendly: In a mobile-first world, our website is optimized for your smartphone and tablet, ensuring you have access to the news anytime, anywhere.

What Sets Us Apart?

Fact-Driven Journalism: At the heart of our reporting is a commitment to truth and accuracy. We verify rigorously to ensure that the information you receive is trustworthy.

Global Network: With correspondents around the globe, our coverage extends far beyond the USA, offering you a window to the world.

Innovative Storytelling: We leverage the latest in digital technology to tell stories in new and engaging ways, from augmented reality to video journalism.

Reader Engagement: We don't just report the news; we foster a community. Our platform encourages reader comments, debates, and discussions, making you a part of the narrative.

Invitation to Join Our Community

Subscribe for Exclusive Content: By subscribing to USAtoday.comі , you gain access to exclusive content, newsletters, and updates that keep you ahead of the news cycle.

Be Part of the Conversation: Your voice matters. Join our community to share your thoughts, opinions, and insights on the stories that affect your world.

Stay Informed, Stay Empowered: Knowledge is power. With our news at your fingertips, you're equipped to make informed decisions, engage in meaningful conversations, and contribute to your community in positive ways.

USAtoday.com is not just a news website; it's a dynamic platform that empowers its readers through timely, accurate, and comprehensive reporting. As we navigate through an ever-changing landscape, our mission remains unwavering: to keep you informed, engaged, and connected. Subscribe to us today and become part of a community that values quality journalism and informed citizenship.

5 Terryinfep 00:25, 14 мар 24

Hello from Kiddishop.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама